KAILASH FILMS
IMG_8415.jpg

TUDUR OWEN: O FÔN I'R LLEUAD

TUDUR OWEN: O FÔN I’R LLEUAD

Teitl: O Fôn i’r Lleuad
Sianel: S4C
Parhad: 1 x 60
Darllediad: 14 Gorffennaf 2019

 

Yn y rhaglen arbennig hon, yn nodi hanner can mlynedd ers glanio ar y lleuad, mae Tudur Owen yn olrhain hanes rhyfeddol Tecwyn Roberts - Cymro oedd yn allweddol yn y gamp. O Fôn i America, mae Tudur ar grwydr i’r lleoliadau eiconig gan glywed hanes Tecwyn gan fawrion NASA.

Cawn glywed sut wnaeth y bachgen ifanc adael Sir Fôn ar antur i weithio fel peiriannydd awyrol yn NASA. Aeth yn ei flaen i fod y Flight Dynamics Officer, FiDO, cyntaf yn NASA, cyn cynllunio mission control yn Houston, a'r rhwydwaith gyfathrebu oedd yn cysylltu â’r lleuad. Yn ôl ei gyfoedion, byddai NASA ddim wedi llwyddo oni bai am Tecwyn Roberts.